Згода іноземця
Я згоден з обробкою моїх особистих даних, необхідних для здійснення процесу, пов'язаного з легалізацією проживання та роботи на території Республіки Польща, і я заявляю, що я познайомився з інформацією про обробку особистих даних.

 

натисніть тут, щоб розпочати заповнення анкети

 

Informacja dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Foreign Personnel Service Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Wierzbowa 21/1, 90-227 Łódź.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych osobowych kontakt email: rodo@fps-work.pl lub tradycyjnie pocztą na adres spółki tj. ul. Wierzbowa 21/1, 90-227 Łódź.
3. Administrator posługuje się Państwa danymi osobowymi w następującym celu:
a. wyrażonej przez Państwa gotowości do zawarcia umowy o pracę bądź gotowości realizacji innej formy zatrudnienia w oparciu o umowę, następnie wykonania i realizacji zawartej umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, RODO;
b. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, RODO,
c. przetwarzania danych szczególnej kategorii zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. b, RODO (Państwa dane są niezbędne do wykonywania pracy w bezpiecznych dla Państwa warunkach, jak również uzyskania ubezpieczenia z opieki zdrowotnej. Podanie przez Państwa danych jest także niezbędne w celu przekazania odpowiednich informacji do systemu ubezpieczeń społecznych oraz systemu emerytur i rent z FUS, w systemach świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Podanie danych jest również niezbędne w zakresie dotyczącym wymiaru podatku dochodowego od osób fizycznych);
d. przetwarzania dodatkowych danych nie wynikających z zakresu umowy ani przepisów prawa w sytuacji, gdy wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, RODO. Jeżeli prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jej udzielenie jest dobrowolne i można ją cofnąć w każdym czasie.
4. Administrator przekazuje Państwa dane osobowe do: odpowiedniego Urzędu Wojewódzkiego, ZUS, NFZ, Urzędów Pracy, Krajowej Administracji Skarbowej, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, sądów, prokuratury czy też na wezwanie Policji.
5. Państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom trzecim w celu świadczenia usług wsparcia, w tym w szczególności: usług księgowych, prawnych, windykacyjnych, IT, przy czym powołane podmioty będą przetwarzać Państwa dane na podstawie zawartych umów i wyłącznie na udokumentowane polecenie, a także innym podmiotom w zakresie organizacyjno-administracyjnym, w tym kancelariom prawnym, doradcom podatkowym i audytorom, operatorom pocztowym, firmom kurierskim, hotelom, przewoźnikom, bankom, firmom archiwizacyjnym i profesjonalnie niszczącym dokumenty, dostawcom usług teleinformatycznych takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych.
6. Mają Państwo prawo do żądania od Administratora
a) dostępu do danych osobowych,
b) ich sprostowania,
c) usunięcia,
d) przeniesienia danych, jeśli jest to możliwe lub
e) ograniczenia przetwarzania, a także
f) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w zakresie w jakim przetwarzanie odbywało się lub odbywa na podstawie Państwa zgody oraz
g) prawo wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania.
7. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności, gdy uważają Państwo, że dane osobowe są przetwarzane w sposób nieprawidłowy, kontaktując się z:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
email: kancelaria@uodo.gov.pl
infolinia: 606-950-000

Інформація про отримання Персональних даних

1. Адміністратор ваших особистих даних іноземних Кадрова служба Sp. від o.o. з штаб-квартирою в м Лодзь, вул. Wierzbowa 21/1, 90-227 Лодзі.
2. Адміністратор призначається захист персональної інформації інспектора Контакт E-mail : rodo@fps-work.pl або традиційно поштою на адресу компанії, тобто вул. Wierzbowa 21/1, 90-227 Łódź.
3. Адміністратор використовує ваші особисті дані в наступних цілях:
а. Готовність контракту на контракт або готовність реалізувати різні форми зайнятості на основі угоди, то здійснення і реалізацію контракту відповідно до статті 6 пар. 1 літ б, родо;
б. Наповнення юридичного зобов'язання адміністратора відповідно до ст. 6 пар. 1 літ ц, Родо,
гр. Спеціальні обробки даних відповідно до ст. 9 пар. 2 літ б, Родо (ваші дані необхідні для роботи в безпечних умовах для Ваших умов, а також отримання медичної страховки. Надання даних за вашими даними також необхідно надати відповідну інформацію в систему соціального забезпечення та пенсійної систему і пенсії з Fus, в системах для надання коштів охорони здоров'я , що фінансуються за рахунок державних коштів , застосування даних також необхідно для вимірювання прибуткового податку з фізичних осіб).
d. Обробка додаткові дані не є результат сфери дії договору або правових норм в ситуації, коли вони погоджуються обробки відповідно до ст. 6 пар. 1 літ а, Rodo. Якщо ви згоду на обробку персональних даних, їх надання є добровільним і може бути відкликана в будь-який момент.
4. Адміністратор передає свої особисті дані до відповідного регіонального офісу, соціального страхування, Національного фонду охорони здоров'я, Офіс зайнятості, Національної податкової адміністрації, Національної інспекції праці, Державної санітарної інспекції, судів, прокуратури або закликають поліцію.
5. Ваша особиста інформація буде спільно з третіми особами щодо надання послуг підтримки, у тому числі, зокрема: бухгалтерські послуги, юридична, боргова колекція, її, створені суб'єкти господарювання, будуть обробляти ваші дані на основі контрактів та задокументовано виключно на команду, а також інші організації у сфері організаційно-адміністративних, у тому числі юридичних фірм, податкових консультантів та аудиторів, поштових операторів, кур'єрських компаній, готелів, перевізників, банків, підприємств, резервних та професійних шкідливих документів, постачальників послуг ІКТ, такі як хостинг, Доставка або обслуговування інформаційних систем.
6. Ви маєте право на запит від адміністратора
а) доступ до особистих даних
б) виправлення,
в) видалення,
d) Передайте дані, якщо це можливо або
e) обмежити обробку, і
f) право вивести згоду на обробку в тій мірі, в якій обробка була зроблена або виконується на основі вашої згоди та
г) право на об'єкт, для обробки.
7. Ви маєте право подати скаргу до Президента Офіс за захист персональних даних, зокрема, коли ви вважаєте, що особисті дані обробляються неправильно, звертаючись до:
Управління захисту персональних даних
вул. Ставки 2, 00-193 Варшава
електронна адреса: kancelaria@uodo.gov.pl
Гаряча лінія: 606-950-000

Zgoda i oświadczenie cudzoziemca

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia procesu związanego z legalizacją pobytu i pracę na terytorium RP oraz oświadczam, że zapoznałam/em się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Згода іноземця
Я згоден з обробкою моїх особистих даних, необхідних для здійснення процесу, пов'язаного з легалізацією проживання та роботи на території Республіки Польща, і я заявляю, що я познайомився з інформацією про обробку особистих даних.