Jak ukraińscy pracownicy oceniają doświadczenia z Polski?

Już co piąta polska firma zatrudnia Ukraińców. Czy ta tendencja utrzyma się w kolejnych latach, a Polska nie przestanie być atrakcyjnym rynkiem dla pracowników z Ukrainy? Czy obywatele Ukrainy są ratunkiem dla polskiej gospodarki? 70 proc. migrantów zarobkowych zza wschodniej granicy pozytywnie ocenia doświadczenia pracy u nas – wynika z raportu, jaki przygotowała Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza.