Generator CV

  1. Dane podstawowe

  Imię i nazwisko
  Adres zamieszkania
  Telefon
  Adres e-mail
  Data urodzenia
  Stan cywilny

  2. Status wizowy

  Czy posiadasz wizę?
  Ważność wizy od:
  Ważność wizy do:

  3. Wykształcenie

  Opisz swoje wykształcenie

  4. Doświadczenie zawodowe

  Opisz swoje doświadczenie zawodowe

  5. Umiejętności

  Opisz swoje umiejętności

  6. Zainteresowania

  Opisz swoje zainteresowania

  7. Captcha

  Wypełnij Captcha
  [recaptcha]

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Firma GreyGooseOutsourcing Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, ul. Aleja Tadeusza Kościuszki 80/82, 90-437 zwana dalej GGO. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji i zatrudnienia. Podstawą prawną jest (art. 6 ust 1 pkt b, RODO). GGO jako administrator danych osobowych może kontaktować się z kandydatami telefonicznie lub przy pomocy poczty elektronicznej w celu rekrutacji lub zatrudnienia. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji nie dłużej jednak niż 12 miesięcy od dnia otrzymania Kwestionariusza osobowego. Dane osób zatrudnionych po okresie rekrutacji będą przetwarzane na podstawie indywidualnej zgodny na podstawie umowy zawartej na zasadach ujętych w Kodeksie Pracy.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO);Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem rozpoczęcia rekrutacji i zawarcia umowy o pracę. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonania rekrutacji i zawarcia umowy o pracę.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Inspektorem ochrony danych osobowych (IOD) jest Pan Mariusz Zajkiewicz, adres e-mail biuro@isbc.eu lub pocztą tradycyjną na adres: GGO Sp. z o. o. ul. Aleja Tadeusza Kościuszki 80/82, 90-437 Łódź z dopiskiem ABI/IOD.