Jak nowe przepisy

Jak nowe przepisy przyjęte przez niemiecki parlament wpłyną na ukraińskich pracowników w Polsce? Jakie zmiany trzeba wprowadzić, żeby polski rynek pracy był konkurencyjny względem niemieckiego i zachęcał migrantów z Ukrainy do podejmowania pracy w Polsce?