Nowe oblicze ukraińskiej migracji w Polsce

Zapraszamy do udziału w konferencji „Nowe oblicze ukraińskiej migracji w Polsce” organizowanej w ramach kampanii społecznej Partnerstwo i Zatrudnienie w partnerstwie z Foreign Personnel Service oraz BNP Paribas.
W ostatnim czasie migracja z Ukrainy do Polski, która od lat miała charakter zarobkowy, zmienia się w kierunku rozwoju przedsiębiorczości i długoterminowego pobytu w Polsce jako kraju życiowych interesów. Świadczy o tym m.in zwiększenie się aktywności migrantów w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej: stanem na koniec 2020 r. w Polsce działały 16 482 firmy z ukraińskim kapitałem, z czego 1/3 jest zarejestrowana w Warszawie – przy czym w dalszym ciągu obserwujemy tendencję wzrostową.

Podczas szerszej dyskusji z udziałem przedstawicieli władz centralnych i samorządowych, Ambasady Ukrainy w Polsce, organizacji pozarządowych i środowiska biznesowego pragniemy pokazać nową twarz migracji, zdefiniować potrzeby i zbadać prawne uwarunkowania oraz przedstawić możliwe kierunki rozwoju dla przedsiębiorczości w środowisku migranckim.