Praca tymczasowa a outsourcing pracowniczy

Firmy oraz przedsiębiorstwa bardzo często poszukują rozwiązań, które będą wspierać ich działalność na nieco innych zasadach, niż tradycyjna praca stała. Agencje pracy tymczasowej powstały między innymi po to, żeby pracodawcy mogli elastycznie – w zależności od potrzeb – zatrudniać pracowników i żeby kandydat mógł znaleźć pracę w przedsiębiorstwie na czas określony. Jednak to rozwiązanie nie zaspokoiło w pełni branży, jaką jest praca tymczasowa.
W doradztwie personalnym pracuję od ponad 14 lat. Zdobyłam doświadczenie sprzedażowe i operacyjne w 3 agencjach. Od kilku lat obserwuję dynamiczne zmiany na rynku pracy, zarówno jeśli chodzi o pracodawców, jak i kandydatów. Sytuacja zmienia się w zależności od potrzeb pracodawców i pracowników. Codziennie rozmawiam z moimi klientami na temat najlepszych rozwiązań pracowniczych w ich biznesie. Często pojawiają się pytania dlaczego praca tymczasowa, dlaczego outsourcing pracowniczy, co jest najlepszą opcją pod każdym względem, zarówno finansowym, jak i prawnym.
Wszystko tak naprawdę zależy od specyfiki działalności firmy i potrzeb, jakie pojawiają się w danym momencie .
Jako osoba sprzedająca usługi przede wszystkim doradzam i znajduję najlepsze rozwiązania dla moich klientów, szyte na miarę ich potrzeb.
Na co trzeba zwrócić uwagę przy doborze usług? Postaram się przybliżyć funkcjonowanie pracy tymczasowej i outsourcingu. Czym się różnią? Jaka jest podstawa prawna obu rozwiązań?
Na początek zadajmy sobie pytanie: kiedy klient nas, czyli agencję pracy, potrzebuje?

[rev_slider alias=”infografika-1″][/rev_slider]

 

Outsourcing stosowany jest w sytuacjach, kiedy firma skupiając się na swoim wewnętrznym biznesie i projektach oddelegowuje realizację pewnych innych procesów zewnętrznemu wykonawcy (np. usługa magazynowania i paletyzacji, montaż podzespołów, prace wykończeniowe, recepcja, kadry i płace itp.) W odróżnieniu od pracy tymczasowej, w przypadku outsourcingu pomiędzy zleceniodawcą a pracownikami wykonującymi daną czynność nie występuje stosunek pracy. To od zleceniobiorcy realizującego usługę zależy jakich pracowników zatrudni do wykonania danej pracy, jak i jaką formę umowy zastosuje (przeważnie jest to umowa zlecenia). Pracownicy realizujący wykonanie danego zlecenia podlegają kontroli zleceniobiorcy. To agencja ustala wszystkie kwestie związane z zatrudnieniem pracowników, szkoleniami BHP, badaniami lekarskimi, łącznie z nadzorem nad jakością i terminowym wykonaniem danej usługi. To agencja w pełni odpowiada za przeprowadzenie danego procesu w sposób należyty i zgodny z oczekiwaniami klienta.
Najczęściej outsourcing wykorzystywany jest w obszarach:
• Produkcji i logistyki
• Obsługi klienta
• Administracji
• Sprzedaży i promocji

 

[rev_slider alias=”2-slider-eng”][/rev_slider]

 

Praca tymczasowa – w przeciwieństwie do outsourcingu – to usługa, w której agencja oddelegowuje pracowników tymczasowych do pracy na rzecz Pracodawcy Użytkownika, naszego klienta, który organizuje zadania tym pracownikom oraz nadzoruje ich wykonanie.
Usługę pracy tymczasowej reguluje ustawa z dnia 9 lipca 2003 roku o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. W przypadku współpracy w oparciu o umowę o pracę tymczasową należy wskazać trzy podmioty: pracownika tymczasowego, agencję pracy tymczasowej oraz klienta, zwanego Pracodawcą Użytkownikiem. Ustawa reguluje okres, w którym pracownik może przepracować na rzecz jednego Pracodawcy Użytkownika, jest to 18 miesięcy. W przypadku outsourcingu nie ma takich ograniczeń, a stronami umowy są agencja i pracownik przez nią zatrudniony do realizacji danej usługi. Usługa outsourcingu nie jest też unormowana odrębnym aktem prawnym – podlega regulacjom kodeksu cywilnego.

 

[rev_slider alias=”tymczasowa-1″][/rev_slider]

 

Takie formy zatrudnienia mogą być korzystne także dla pracownika, ponieważ dają mu możliwość pracy według elastycznego grafiku i w różnym wymiarze godzin, dostęp do dużej bazy ofert, gwarancję przejrzystego systemu wynagrodzeń i wszystkich ubezpieczeń oraz możliwość współpracy z najlepszymi pracodawcami.
Zarówno outsourcing, jak i praca tymczasowa ma swoje zalety, wszystko zależy od współpracy między Przedsiębiorstwem, Klientem a Agencją Pracy Tymczasowej.
Warto pamiętać, że decydując się na skorzystanie z usługi pracy tymczasowej czy outsourcingu pracowniczego należy wybrać rzetelnego partnera biznesowego, dzięki czemu Klient zyska nie tylko bezpieczeństwo prawne, ale także dostęp do wiedzy i doświadczenia. Z pewnością wszystko to sprawi, że usługa zakończy się sukcesem.
Foreign Personnel Service przejmuje wszystkie kwestie administracyjne i organizacyjne związane z zatrudnieniem pracowników tymczasowych, zapewniając doświadczonych konsultantów na stałe przeznaczonych do obsługi danego Klienta. Oferujemy rozwiązania, dzięki którym koszty pracy stają się elastyczne, dostosowane do aktualnej sytuacji firmy. Doskonale znamy lokalny rynek pracy – wiemy, gdzie szukać i jak docierać do najlepszych kandydatów.

Edyta Kuczys
Business Development Manager Foreign Personnel Service sp. z o.o.