Misja


Naszym nadrzędnym celem jest spełnianie oczekiwań Klientów.
Działamy sprawnie i transparentnie, zgodnie ze standardami kodeksu postępowania Responsible Business Alliance, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa łańcuchowi dostaw, traktowanie pracowników z szacunkiem oraz prowadzenie operacji biznesowych w sposób odpowiedzialny względem środowiska. Postanowienia RBA są oparte m.in. na deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ.

Nasi Kandydaci nie uiszczają żadnych opłat w procesie rekrutacji.