Misja


Naszym nadrzędnym celem jest spełnianie oczekiwań Klientów oraz respektowanie praw naszego personelu.
Działamy sprawnie i transparentnie, zgodnie ze standardami kodeksu postępowania Responsible Business Alliance, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa łańcuchowi dostaw, traktowanie pracowników z szacunkiem oraz prowadzenie operacji biznesowych w sposób odpowiedzialny względem środowiska. Postanowienia RBA są oparte m.in. na deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ.

Nasi Kandydaci nie uiszczają żadnych opłat w procesie rekrutacji i zatrudnienia, a także otrzymują pisemną umowę w swoim języku ojczystym, zawierającą pełny opis warunków zatrudnienia. Wynagrodzenia płacone są wyłącznie na rachunki bankowe pracowników. Kodeks RBA narzuca nam także wymogi związane z koniecznością zapewnienia: zdrowego, higienicznego i bezpiecznego środowiska pracy.