Kongres Pracy Tymczasowej

Na temat zmian w prawie oraz o aktualnej sytuacji cudzoziemców na rynku pracy w Polsce rozmawiać będą eksperci, przedstawiciele agencji pracy tymczasowej, pracodawców i urzędów w trakcie IV Kongresu Pracy Tymczasowej, który 26 września odbędzie się w Warszawie. W gronie ekspertów znalazł się Paweł Kułaga – przewodniczący Komitetu ds. Migracji i Zatrudnienia Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, prezes zarządu Foreign Personnel Service, który uczestniczył będzie w panelu: „Kondycja branży APT: Zagrożenia i perspektywy. Debata”. W takcie Kongresu poruszane będą również zagadnienia związane m.in.: z „Bieżącymi problemami z legalizacją cudzoziemców w Polsce” oraz „Otwarciem rynku niemieckiego na obywateli państw spoza UE”.

Wydarzenie organizowane jest przez Sekcję Agencji Pracy Tymczasowej działającą w ramach Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia (SAZ).