Zarządzanie migracją w czasie pandemii

Deficyt pracowników na polskim rynku pracy sprawił, że pracodawcy coraz częściej decydują się na zatrudnienie cudzoziemców. Firmy zatrudniające specjalistów z zagranicy stanęły przed szeregiem zupełnie nowych i niespodziewanych wyzwań spowodowanych pandemią COVID-19.

Wbrew przewidywaniom części ekspertów, pandemia nie wpłynęła na zahamowanie trendów wzrostowych w zakresie zatrudnienia cudzoziemców. Wręcz przeciwnie – temat dostępu cudzoziemców do rynku pracy stał się kluczowy dla możliwości realizacji projektów przez polskie firmy.

Przepisy dotyczące legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców są jednak skomplikowane i ulegają ciągłym zmianom. Dodatkowo, praktyka administracyjna niejednokrotnie różni się pomiędzy poszczególnymi urzędami. W konsekwencji pracodawcy często mają wątpliwości w zakresie formalnych aspektów związanych z zatrudnianiem zagranicznych pracowników i legalizacją ich pobytu w Polsce.

By rozwiać pojawiające się wątpliwości zapraszamy na webinarium, które odbędzie się 21 października 2021 r. w godzinach 11:00 – 12:30, podczas którego omówione zostaną najistotniejsze kwestie, z którymi muszą się zmierzyć pracodawcy zatrudniający pracowników z zagranicy.

W trakcie wydarzenia omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia:

  1. Polityka migracyjna Polski – kierunki działań 2021-2022” – jakie problemy adresuje projekt?
  2. Wjazd i pobyt na terytorium Polski pracowników z państw Unii Europejskiej oraz państw trzecich w czasie epidemii COVID-19– co się zmieniło w czasie pandemii COVID-19 oraz jakich obowiązków należy dopełnić po jej ustaniu?
  3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw– jakich rozwiązań prawnych można się spodziewać w zakresie dostępu cudzoziemców do polskiego rynku pracy?
  4. Najnowsze zmiany w przepisach dotyczących zatrudniania cudzoziemców– na jakie ułatwienia może liczyć pracodawca, który chce zatrudnić pracowników z zagranicy?
  5. Zatrudnienie cudzoziemców w praktyce– czy zmiany planowane w prawodawstwie są adekwatne do oczekiwań pracodawców?

Prelegenci:

  1. Paweł Kułaga– Przewodniczący Komitetu ds. Migracji i Zatrudnienia Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.
  2. Roman Namysłowski– Partner zarządzający CRIDO.
  3. Michał Wodnicki– Partner w zespole Human Advisory Services CRIDO.
  4. Olga Senychak– Ekspert w dziedzinie Global Mobility&Immigration w zespole Human Advisory Services CRIDO.
  5. Mariia Borysenko– Starszy Specjalista ds. Legalizacji w Foreign Personnel Service.

W trakcie wydarzenia eksperci CRIDO, Foreign Personnel Service oraz Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej będą odpowiadać na Państwa pytania.

 

 

Rejestracja na wydarzenie pod LINKIEM.

 

Serdecznie zapraszamy na wydarzenie!